Uw dochter heeft moeite met lezen en u vraagt zich af of zij voldoende hulp krijgt..........Uw zoon wordt vier jaar en u weet niet welke school voor hem geschikt is.............

Of heeft U een andere vraag over de ondersteuning of over de voorwaarden tot toelating van uw kind tot het (speciaal) basisonderwijs?

Voor deze vragen kunt u als ouder (maar ook als kind in groep 7 of 8 van het basisonderwijs) contact opnemen met het steunpunt van het Samenwerkingsverband (SWV). In elk SWV is een ouder- en jeugdinformatiepunt. Hier kunnen ouders en leerlingen in de bovenbouw naar toe als ze vragen hebben over passend onderwijs of steun nodig hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs.

Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt.

 

U kunt een mail sturen naar: steunpuntswv@swvdrechtsteden.nl.

Er is iedere maandag spreekuur (met uitzondering van vakanties/vrije dagen) van 16 uur tot en met 18 uur. Het telefoonnummer is: 06-38231148.

Voor meer informatie: Klik hier

 

Uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders

Folders:

  1. Informatiefolder voor ouders (NL)
  2. Informatiefolder voor ouders (ENG)
  3. Informatiefolder voor leerlingen

Informatiefilmpje Passend Onderwijs