Bestuur

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Deze is tevens, samen met de sectordirecteuren, belast met de operationele aansturing van het samenwerkingsverband, alsmede de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid.