Adviesraad

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur functioneert een adviesraad waarin alle scholen binnen het Samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn. De adviesraad is belast met beleidsvoorbereiding en advisering op het terrein van kwaliteitszorg in en rondom het Samenwerkingsverband PO Drechtsteden.

Onze doelstellingen

  1. Samenwerking bewerkstelligen tussen de deelnemende schoolbesturen en deze onderhouden, gericht op het bieden van een passende onderwijsplek voor alle leerlingen vanuit een duidelijk richtinggevend beeld van wat passend onderwijs inhoudt.
  2. Het bieden van expertise, diensten en middelen ter ondersteuning aan de scholen binnen ons samenwerkingsverband zodat zij in staat zijn een passend onderwijsaanbod voor hun leerlingen te realiseren, zodoende dat alle kinderen het best tot hun recht kunnen komen.