Weblinks

Hier vindt u onze selectie van websites die u meer informatie kunnen geven.

Nederlands Jeugdinstituut

  • Het Nederlands Jeugdinstituut is een landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. U kunt het Nederlands Jeugdinstituut inschakelen voor onderzoek, advies, training en implementatie.

Passend Onderwijs

  • De landelijke website over passend onderwijs.

Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs

  • Deze site geeft informatie m.b.t. de taken en bevoegdheden van de Ondersteuningplanraad.

 

 

Disclaimer