Cookieverklaring

1. In kaart brengen websitebezoek

A. Cookies

 • Vereniging Samenwerkingsverband PO Drechtsteden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 • Vereniging Samenwerkingsverband PO Drechtsteden gebruikt verschillende soorten cookies op haar website:
  • Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  • Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
  • Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

 • Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

2. Cookieoverzicht

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

 • De website van Vereniging Samenwerkingsverband PO Drechtsteden maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.

 • In totaal zijn er op swv-drechtsteden.nl 2 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Vereniging Samenwerkingsverband PO Drechtsteden op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

B. Cookietabel

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Google Functioneel NID 6 maanden
Google Analytisch NID 6 maanden
Google Tracking NID 6 maanden

Dit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is.

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Site Cookies Functioneel PHPSESSID Einde sessie

Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.

3. Websites van derden en wijzigingen

A. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing

 • Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Vereniging Samenwerkingsverband PO Drechtsteden niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens. Wel spant Vereniging Samenwerkingsverband PO Drechtsteden zich in om een zelfde niveau van beveiliging van jouw gegevens te waarborgen.
 • Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
 • Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal je opnieuw worden gevraagd om jouw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20190125.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten

 • U heeft het recht om:
  • uw persoonsgegevens in te zien;
  • een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  • een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  • verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  • uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
  • een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
 • Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Vereniging Samenwerkingsverband PO Drechtsteden hebben, stuur dan een verzoek naar r.jongkind@swvdrechtsteden.nl
 • Vereniging Samenwerkingsverband PO Drechtsteden wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Vereniging Samenwerkingsverband PO Drechtsteden u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 • Vereniging Samenwerkingsverband PO Drechtsteden zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

5. Klachtrecht

A. Interne behandeling

 • Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Vereniging Samenwerkingsverband PO Drechtsteden u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot r.jongkind@swvdrechtsteden.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

 • Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.