Wie doet wat?

Op onze website hebben wij u meer informatie gegeven over passend onderwijs. Wie wij zijn en welke functies wij hebben ziet u hier.

Managementteam

Het managementteam is belast met de dagelijkse leiding en de coƶrdinatie van de activiteiten van het Samenwerkingsverband PO Drechtsteden.

Managementondersteuner en medewerker Loket

Expertisecentrum

In ons expertisecentrum zijn de volgende medewerkers werkzaam, in loondienst of als zzp'er, ieder vanuit hun specifieke expertise.

Onderwijsspecialisten (OS)
Een onderwijsspecialist adviseert en ondersteunt school, leraren, leerlingen en ouders. Het gaat om leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke hulpvraag of een sociaal-emotionele en/of psychiatrische gedragsvraag.
Orthopedagogen
Een orthopedagoog is een opvoedkundige, gespecialiseerd in ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek. Zij analyseert en onderzoekt de ondersteuningsvraag van een leerling en adviseert de intern begeleider en leerkrachten bij het opstellen van een individueel handelingsplan.
Poortwachter dyslexie
De poortwachter toetst de dossiers van aangemelde kinderen of zij door kunnen naar verder dyslexieonderzoek.

Psychodiagnostisch medewerker
Een psychodiagnostisch medewerker neemt psychologische tests af, doet onderzoek en observaties op het gebied van bijvoorbeeld intelligentie, geheugen, persoonlijkheid en concentratie.

Diensten

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2023 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden