Welkom

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. Ruim vijfenveertig  basisscholen en het speciaal (basis-) onderwijs werken samen voor meer dan twaalfduizend leerlingen in de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Het is wenselijk dat kinderen een onderwijsplek krijgen die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, het liefst zo thuisnabij mogelijk. Zo kan een kind het beste uit zichzelf halen. Scholen, vaak met een schoolspecifiek onderwijsaanbod, werken daarom samen in een samenwerkingsverband en delen een budget om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsvragen. Vanuit het expertisecentrum van het samenwerkingsverband heeft elke school de beschikking over een deskundig kernteam dat de school ondersteunt bij het vormgeven van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband zet zich in voor de ontwikkeling van een breed dekkend onderwijsaanbod, kennisdeling met en tussen scholen en werkt samen met andere samenwerkingsverbanden, kinderopvang, gemeenten en jeugdhulp in de regio.

Op deze website vindt u meer informatie over passend onderwijs binnen onze regio. U leest onder meer wat passend onderwijs is, welke soorten ondersteuning, trajecten en soorten onderwijs er mogelijk zijn, wanneer ondersteuning nodig is en wat het betekent voor het kind.

Wilt u na het lezen meer weten? Onder downloads hebben we aanvullende informatie beschikbaar. Zie voor uitleg van afkortingen onze woordenlijst. Voor vragen kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

 

Wilt u informatie over het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in de regio Noordelijke Drechtsteden? Bezoek dan de website www.noordelijkedrechtsteden.nl

Basisscholen uit de regio kunnen Inloggen in SharePoint

 

Contact met betrekking tot leerlingenzorg:

Loket Expertisecentrum
Mw. Gabrielle Veenhoven
Tel.: 078-6391700
g.veenhoven@swvdrechtsteden.nl

Bezoek- en postadres
Duindoornhof 1
3355 RP Papendrecht

ANBI status bekend onder RSIN 8533.07.854

 

Directie en bestuurszaken:

Secretariaat
Mw. Rianne Jongkind
Tel.: 078-6391700
r.jongkind@swvdrechtsteden.nl